Töödeldud liha on kahjulik, mitte talus kasvatatud loomaliha või metsloomaliha. Tõenäoliselt nitritid on need väga kahjulikud ained, mis muutuvad seedeprotsessi käigus nitroosoamiinideks ja mis omakorda on vähki tekitavad ained.
Link