Siiani on üldine arusaam olnud selline: küllastunud rasvade piiramine ennetab südame- veresoonkonnahaigusi.

Antud metaanalüüsis püüti väljaselgitada sellise arusaama paikapidavus. Analüüsiti 21 teemakohast uuringut andmebaaside MEDLINE ja EMBASE põhjal.

Uuringus osalenud 347747-st 11006-l kujunes südame pärgarteri haigus või insult. Küllastunud rasvhapete tarvitamise ja südamehaiguste vahel mingit seost ei leitud.

Vt.:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20071648