Riskirühmadesse kuuluvate inimeste suremus ei ole vähenenud.

Statiinide – kolesterooli ravimite –  kasu südamehaiguste ärahoidmisel ja ravis on ilmselt väiksem kui on siiamaani arvatud. Nüüd valminud värske meta-analüüs räägib, et statiinid  ei alandagi riskirühmadesse kuuluvate isikute suremust 4 aasta jooksul. Uuring avaldati Archives of  Internal Medicine ajakirjas.

http://archinte.ama-assn.org/cgi/content/abstract/170/12/1024