http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=22249285

Key Lab of Agricultural Animal Genetics, Breeding, and Reproduction of Ministry of Education, College of Animal Science and Technology, Huazhong Agricultural University, Wuhan, 430070, People’s Republic of China, Heyam68_hamza@yahoo.com.

Vaktsiinidel võib olla kahjulikke kõrvalmõjusid ja need on peamiselt seotud lisatud keemiliste lisanditega nagu alumiiniumhüdroksiidi abiaine. B-hepatiidi vaktsiini manustamine suurendas rakkude apoptoosi. Järeldati, et kokkupuude B-hepatiidi vaktsiinis abiainena kasutatava Hepa1-6 rakkude väikese annusega põhjustas kaotuse mitokondrite terviklikkuses, apoptoosi induktsiooni ja rakusurma. Apoptoosi mõju täheldati ka C2C12 hiire müoblasti rakuliinis pärast ravi vaktsiiniga väikeses annuses (0,3, 0,1, 0,05 mg / ml) ning in vivo selgus B-hepatiidi vaktsiini apoptootiline mõju hiire maksas.