On kindlaks tehtud, et C-vitamiin hoiab ära estrogeenitundliku rinnavähi teket katseloomadel.
Link