http://www.reuters.com/assets/print?aid=USTRE78C75O20110913

Uuringu järgi (Journal of Allergy and Clinical Immunology, August 29, 2011) vähendas toorpiima joomine allergiat ja astmat. kuni 50%. On kahtlustatud, et piima pastöriseerimine hävitab piima proteiine, milledel on tähtis roll laste arenevale immuunsusele. Ka varasemalt on leitud sama mõju, aga seekord leiti täpsemad aineosad nagu BSA ja alfa-laktalbumiin.