Mõned päevad tagasi sattus ETV eetrisse nii Pealtnägijasse kui ka Suud Puhtaks otsesaatesse palju vastakaid seisukohti tekitanud vaktsineerimiste teema.

Saadetele järgnevalt on avalikus ja sotsiaalmeedias selle kohta palju sõna võetud. Ühelt poolt üritatakse tarbijaskonda veenda kehtivate dogmade paikapidavuses ning parreerida kõik asjakohased küsimused ja kahtlused, üritades jätta mulje, et neil ei ole alust. Selles postituses võite ise lugeda, milliseid võtteid kasutatakse ja kas kahtlustele ka sisulisi, kahtlusi ümberlükkavaid vastuseid tuleb.

Esmalt kajastatakse teise poole (nt patsientide ühtingu pöördumine) sõnavõtte oluliselt kärbitult. Selliselt, et kõrvalseisvale lugejale jääb mulje nagu Eesti Patsientide Esindusühingu seisukohad on lihtsalt emmede foorumitest pärinev muljetamine, mitte teadustöödele ja muu maailma kogemusele tuginev küsimuse püstitus.

Kusjuures võite ise näha, kui oluliselt sõnumi edastamist kärbitakse. All viide Õhtulehe Tervist24 portaalis avaldatud kokkuvõte Eesti Patsientide Ühingu pöördumisest. ja siin postituses alla kerides näete antud pöördumist täies mahus koos kõikide viidete ja põhjendustega.

(viide: https://www.tervist24.ohtuleht.ee/842962/patsientide-esindusuhing-soovib-hpv-vaktsiini-immuniseerimiskavast-eemaldada)

Teisalt üritavad peavoolu tõsiusksed endiselt kuulutada, et uskuge meid sest meil on pagunid. Uskuge meid sest me ütleme, et kõik on uuritud, korras ja konsensulik. Samal ajal ei vasta nad tegelikult patsientide ühingu pöördumises tõstatatud küsimustele. Ei lükka ümber, ei kinnita. Tähendab tegelikult ei anna nad mitte ühtegi sisulist vastust ja kordavad ainult seda, et enne vaktsiinide (nt hpv) kasutusele võttu uuritakse iga toote mõjusid põhjalikult ja et enne turule lubamist on kõik olulised aspektid selged. Samas võib igaüks minna ja lugeda ravimiregistris (või ka euroopa vastavas registris) leiduvatel ravimi infolehtedel, milliseid uuringuid ja mis tulemustega enne toote turulelaskmist on tehtud. Veel enam, nendelt infolehtedelt leiab konkreetseid deklaratsioone nii vaktsiini tõhususe, mõjususe, ohtuse ja kestvuse tõendatusele – ehk mis on tõestatud ja mida ei ole suudetud tõestada, mida on uuritud ja mida ei ole uuritud.

Ühelt poolt pöördumises esitatud teemadele sisulist vastust andmata ja teiselt poolt üritades muljet jätta, nagu see pöördumine nagu ka teised teemaalgatused on põhjendamata ja põhinevad vaid hirmutamisel ja peamiselt emotsioonidel.
Capture1
Kindlasti võtavad sellel teemal sõna ka paljud rohkem ja vähem emotsionaalsed inimesed, kuid see ei vähenda asjaolu, et vaktsiinide teemalises diskussioonis reaalselt puudub konsesus. Selles on võimalik veenduda, kui minna otsima vaktsiinide osas tehtud teadusuuringuid ja publikatsioone. Ja ma ei räägi palju kõmu tekitanud Wakefieldist, vaid reaalselt legitiimsetest teadustöödest.

Ametliku seisukoha usaldusväärsusele mõjub kehvasti ka arstidele juhendmaterjali aluseks olevate tööde sisu. Ühe näitena võib tuua Marilin Noorema magistritöö, kus autor analüüsib vaktsineerimises kahtlevate lapsevanemate ümberveenmist takistavaid elemente ja seda, kuidas selliseid vanemaid saaks paremini veenda. Tõele au andes tundub olevat asjaliku analüüsiga selles osas, et takistavad elemendid ja olustik kirjeldatakse ilmselt õigesti.
https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/56865/noorem_marilin_ma_2017.pdf

Üllatusena võib sealt lugeda, et “Terviseuskumuste mudelile vastavalt on arstide nõuanded vaid osa kogu vaktsineerimisalasest otsustusprotsessist, millele järgneb kogutud info ning sotsio-materiaalse keskkonna mõjutuste põhjal kasude ja kahjude hindamine (Rosenstock, 1974; Sturm jt, 2005). See tähendab, et arst saab informatsiooni jagades mõjutada lapsevanema taju vaktsiin-välditavate haiguste ohtlikkusele, kuid ei saa oluliselt panustada kasude-kahjude hindamisse. See kaalutlus jääb lapsevanema enda teha.
Seetõttu püüavad perearstid enda mõju olemasolevate võimaluste piires ehk arstivisiidi raames maksimeerida ning kasutada võimalikult efektiivseid veenmistehnikaid. Põhjusel, et
arstidel jääb tihti puudu faktilistest teadmistest vaktsineerimise kasude põhjendamisel, valitakse teine väga mõjus tehnika, milleks on hirmule apelleerimine.

Ja “Intervjuude tulemuste põhjal võib öelda, et hirmutamine on efektiivne tehnika kergelt kahtlejate veenmisel.” Pikemalt saab igaüks ise lugeda, kuid näha on, et teatud osas on meditsiinisüsteemis täiesti normaalselt käibel hirmutamise abil mõjutamise võte. Antud töö küll soovitab kõrgemalt haritud lastevanematega seda võtet mitte kasutada, kuid ridade vahelt võib välja lugeda, et teatud muudes olukordades on see täiesti aktsepteeritav taktika. Igaüks teeb oma järeldused ise.

Kohati tundub see teema nagu lasteaia laste sõnamäng – “kes teisele nime annab, see ise seda kannab”. Murelikke lastevanemate kahtlusi ja patsientide ühingu pöördumist nimetatakse perearstide liidu avalikus vastuses hirmutamiseks ja peamiselt emotsioonidel põhinevaks, kui samal ajal on arstidel soovitatud võimalusel ka hirmuga mõjutada.

Et tähelepanekuid kokku võtta jätame allpool ügaühele loetavaks TÄISMAHUS Eesti Patsientide Ühingu pöördumise sotsiaalministeeriumisse ja Tervise- ja tööministrile(ainukesena täismahus avaldati tekst Telegramis).
———————–

Lp. Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister
Sotsiaalministeerium
Suur – Ameerika 1
Tallinn 10129

HPV vaktsiini eemaldamisest immuniseerimiskavast

27.11.2017

Lp. v.a. tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski,

Pöördume Teie poole murega sotsiaalministri määruse “Immuniseerimiskava” muudatuse pärast, millega lisati papilloomviiruse (HPV) vaktsiin immuniseerimiskavva alates 1.01.2018. Vaktsineerima tahetakse hakata 12 aastaseid tüdrukuid HPV viiruse vastu ning vaktsiin läheb maksumaksjale maksma 1,8 miljonit eurot kahe aasta kohta.

Käesoleva pöördumisega teeme ettepaneku HPV vaktsiini eemaldamiseks immuniseerimiskavast, sest HPV vaktsiin on meie ühingusse pöördunud inimeste poolt esitatud argumentidele tuginedes ebavajalik ja ohtlik. Esitame argumendid allpool:

 1. HPV vaktsiin on ebavajalik, sest vaktsiin ei ole mõeldud emakakaelavähi vaid HPV viiruse vastu, mis on kerge haigus ja möödub 1-2 aasta jooksul enamasti iseenesest ilma, et nakatunu sellest arugi saaks. Eestis saab emakakaelavähi diagnoosi umbes 25 inimest 100 000 inimese kohta (ehk 0,025% naistest), kusjuures haigestumise tõenäosus enne 25. eluaastat on peaaegu 0% . [1]
 1. Erinevaid HPV tüvesid on üle 100. Vaktsiin on mõeldud vaid üheksale neist. Vaid väga harvadel juhtudel tekitab viirus probleeme ning võib mängida rolli emakakaelavähi tekkes. Surmajuhtumite esinemisagedus on 0,0091%. Tõsiste rakumuudatuste esinemist ning arenemist emakakaelavähiks on vähendanud PAP testid, mis võimaldavad muutuseid avastada ja ravida varakult. Vaktsineerimine ei vabasta inimesi vähi sõeluuringutel käimisest.
 1. Alla 25 aastastel emakakaelavähi risk puudub. Vaktsiin on ebavajalik, sest risk haigestuda emakakaelavähki Eestis on üle 25 aastastel naistel 0,025 % ning alla 25 aastastel risk praktiliselt puudub.
 1. Ei ole tõendatud, et HPV vaktsiin aitaks ära hoida kasvõi ühte vähijuhtu. [2] [3] Vähi ennetamise argument on siiani vaid müügimehelik hüpotees ning HPV vaktsiini võime ära hoida emakakaelavähki on tänaseni teaduslikult tõestamata. Vaatamata sellele reklaamitakse vaktsiini vähi ennetajana. Selline usule ja tõendamata hüpoteesidele otsuste rajamine on meditsiinis ennekuulmatu.
 1. Vaktsiin ei saa vähki ennetada. Plaanitaval kujul ei saa HPV vaktsiin ka kõige parema tahtmise juures vähki ennetada, sest HPV vaktsiini kaitse kestus on vaid 8-9 aastat. [4] See tähendab, et 12 aastaselt vaktsineeritud tüdruk kaotab immunogeensuse juba 20-21 aastaselt, kuid alla 25 aastastel reeglina emakakaelavähki ei esine ning keskmine emakakaelavähki haigestumise vanus on alles 44 aastaselt. Seega on vaktsineeritud tüdruk HPV kaitseta veel 20 aastat enne oodatavat haigestumise iga.
 1. Ravimifirma poolt tehtud uuringud on oluliselt eksitavad. Kõik Gardasili tõhususuuringud on tehtud noorte inimestega, kellel ei olnudki tõenäosust vähki haigestuda. Sellele lisaks puudus ohutusuuringutes nõuetekohane platseebogrupp. Platseebogrupile süstiti soolvee asemel vaktsiini abiainet alumiiniumi ühendit ning järgnevates ohutusuuringuutes võrreldi uut vaktsiini versiooni vanemaga ehk Gardasil 9 gruppi võrreldi Gardasiliga. See ei ole mingil juhul aktsepteeritav platsebogrupp ohutusuuringu jaoks. On kummaline, et vaatamata sellele olulisele puudusele on vaktsiin saanud müügiloa.
 1. TÜ poolt koostatud kulutõhususe uuringus on olulised vead. Uuringu arvutustes lähtutakse eeldusest nagu oleks vaktsiinist saadav kaitse HPV viiruse ja seega ka hüpoteetiliselt emakakaelavähi vastu eluaegne. Arvutustes oleks pidanud arvestama vaid selle 8-9 aastase aja-aknaga mil vaktsiinikaitse HPV vastu kestab, mitte eeldama vaktsiini tõhusust terve eluea jooksul nagu uuringus on tehtud. Vahe on kordades ning muudab tehtud kulutõhususe arvutused oluliselt ebaõigeks. Samuti on jäänud sootuks tegemata arvutused vaktsiini tüsistustest tekkivate kulude leidmiseks ja mahaarvamiseks.
 1. Vaktsiin raiskab inimelusid ja maksumaksja raha. See ebavajalik vaktsiin läheb maksumaksjale maksma 1,8 miljonit eurot kahe aasta kohta, millele lisanduvad kõrvalmõjude tõttu invaliidistunud tüdrukute ravi ja rehabilitatsioonikulud. Gardasili infoleht[5] avaldab, et raskeid kõrvalmõjusid esineb 2,3%, mis teeb raskete vaktsiinikahjustuste arvuks Eestis 161 tüdrukut ühes aastas ja 1610 tüdrukut kümne aasta jooksul.
 1. 25 naise emakakaelavähki haigestumise ärahoidmise sooviga tuuakse ohvriks 2300 tüdruku elu ja tervis. See on ebaproportsionaalne, äärmiselt rumal ja kuritegelik.
 1. Ravimifirma Merck poolt avaldatud Gardasil 9 ametlik infoleht[6] sisaldab muret tekitavaid andmeid:
 • GARDASIL 9 vaktsineerimine ei pruugi tagada kaitset kõigil vaktsineeritutel [ lk 1]
 • GARDASIL 9 immuunvastuse püsivus ei ole teada [lk 20].
 • GARDASIL 9 sisaldab rohkem kui poole rohkem alumiiniumiühendit AAHS (amorphous aluminium hydroxyphosphate) kui Gardasil (vastavalt 500 mcg ja 225 mcg) [ lk 11]. Alumiinium on mürgine kõigele elavale Maal – inimestele, loomadele ja taimedele.  Samal ajal puuduvad aine AAHS kohta igasugused ohutusuuringud kuigi on teada, et iga alumiiniumi ühend reageerib bioloogiliselt erinevalt.
 1. Vaktsiini kõrvalmõjud on tõsised. Vaktsiinimüüjad on alustanud vaktsiini propagandaga, jagades erinevaid kanaleid pidi informatsiooni, et Gardasil 9 vaktsiin on “ohutu ja efektiivne”, kuid mis ei vasta tõele. Vaktsiini infoleht, rohkete teadusuuringute tulemused ja andmed vaktsiinikahjustuste registrist avaldavad mitmeid alarmeerivalt tõsiseid kõrvaltoimeid (surm, eluohtlik seisund, haiglaravi vajamine, invaliidsus või püsiv kahjustus, kaasasündinud väärareng, püsiva kahjustuse vältimiseks vajalik sekkumine jpm). Paljud tõsistest kõrvaltoimetest võivad ilmneda veel mitu kuud kuni mitu aastat pärast vaktsineerimist.
 1. Ravimifirma Merck poolt avaldatud Gardasil 9 infoleht (lk 9) avaldab vaktsiini tõsised kõrvaltoimed alles turustamisjärgse kogemusena:
 • Vere ja lümfisüsteemi häired: autoimmuunne hemolüütiline aneemia, idiopaatiline trombotsütopeeniline purpura, lümfadenopaatia
 • Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired: kopsuemboolia
 • Seedetrakti häired: iiveldus, pankreatiit, oksendamine.
 • Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid: asteenia, külmavärinad, surm, väsimus, halb enesetunne.
 • Immuunsüsteemi häired: autoimmuunhaigused, ülitundlikkusreaktsioonid, sealhulgas anafülaktilised / anafülaktoidsed reaktsioonid, bronhospasm ja urtikaaria
 • Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused: artralgia, müalgia
 • Närvisüsteemi häired: ägeda dissemineerunud entsefalomüeliidi, pearingluse, Guillain-Barré sündroomi, peavalu, motoorse neuronihaiguse, paralüüsi, krampide, sünkoopi (kaasa arvatud tonikaalsete 10 klooniliste liikumiste ja muude krambihoogudega seotud sünkoop) mõnikord põhjustatud vigastuste, põikmüeliit.
 • Infektsioonid ja infestatsioonid: tselluliit.
 • Vaskulaarsed häired: süvaveenide tromboos
 1. Mitmed teadustööd [7] [8] [9] toovad välja veel tõsiseid kõrvaltoimeid, mis võivad tekkida mitu kuud kuni mitu aastat pärast vaktsineerimist ning väljenduda järgmiselt:
 • Gastroenteriit, artriit, erütematoosne luupus, vaskuliit, alopeksia, kesknärvisüsteemi häired[10]
 • Krooniline valu, väsimus, paresteesia, fibromüalgia, ortostaatiline talumatus [11]
 • Autonoomne düsfunktsioon: erinevad ortostaatilise talumatuse astmed – muutused hingamises ja rinnakuvalud, muutused seedimises – alakõhu valu, ebamugavustunne seedetraktis ja iiveldus, muutused nägemises, naha muutused, põiehäired, jäsemete nõrkus, ebakorrapärane menstruatsioon, hüperventilatsioon, higistamine, pearinglus, unehäired, palavik, südamepuperdus, väsimus, iiveldus, minestamine, teadvuse kaotus jne, raske migreenitaoline peavalu, liigne väsimus, kognitiivne düsfunktsioon, neuropaatilise iseloomuga kogu keha hõlmav valu (põletav või torkav tunne nahal),
 • Motoorsed häired: tahtmatud lihasliigutused, tugev värisemine, tugev valu jäsemetes, kõnnakuhäired
 • Õppimisvõime vähenemine, arthralgia jne.
 1. HPV vaktsiinil on kordades rohkem kõrvalmõjusid kui kõigil teistel vaktsiinidel kokku.

hpv

Ülalolevas tabelis on Suurbritannia 10 aasta andmed kõrvalmõjude teatiste kohta perioodist 01.01.2005 kuni 22.04.2015. Kuna Suurbritannias võeti HPV vaktsiin immuniseerimiskavva septembris 2008, siis on HPV vaktsiini kõrvalmõjude andmed antud tabelis 3 aastat ja 8 kuud lühema perioodi kohta kui teistel vaktsiinidel. Erinevus kõrvalmõjude esinemissageduse osas on hirmuäratav. Ametlikel andmetel on 33% esitatud teatistest HPV vaktsiini osas tõsised.

Kasutades USA vaktsiinide soovimatute kõrvalmõjude raporteerimise süsteemi VAERS andmebaasi MedAlerts[12]otsingumootorit Gardasili raporteeritud kõrvalmõjude kohta saame 30.06.2017 seisuga 51 956 kõrvalmõju raportit. Nende hulgas 328 surmajuhtumit. HPV vaktsiini Gardasil kõrvalmõjud moodustavad 25% kõikidest vaktsiinide kõrvalmõjudest USAs ning seda olukorras, kui vaktsiin võeti kasutusel alles aastal 2006. Tabelis on süstematiseeritud andmed, mis on pärit VAERS andmebaasist.

hpv2

 1. Paljude teiste riikide kogemus HPV vaktsiiniga on negatiivne. Suure hulga tõsiste kõrvalmõjude ja avastatud vaktsiiniinfo pettuse tõttu loobus Jaapan HPV vaktsiini soovitamisest[13]. 2015 aastal peeti Jaapanis sümpoosium teemal “Probleemid HPV vaktsiiniga”[14]

Taanis on HPV vaktsineerimise programm varemetes, sest tõsiste kõrvalmõjude tõttu ei ole enam vanemaid, kes sooviks oma lapsi vaktsineerida[15].

Taanis, tuli avada spetsiaalsed keskused, et ravida 1300 tüdrukut ja noort naist, kellel tekkisid kroonilised terviseprobleemid pärast HPV vaktsiiniga vaktsineerimist. Taani valitsus algatas uurimise pärast seda kui nende teadlased avaldasid, et “Euroopa järeldused ei ole valiidsed”.[16]

Hispaanias algatas meditsiiniprofessor HPV vaktsiini vastase petitsiooni milles ütleb, et “vaktsiin ei ole vajalik, tõhus ega ohutu”. [17]

2014 algatati Prantsusmaal samasugune petitsioon HPV vaktsiini vastu ning nõuti põhjalikumat uuringut. [18]  Aastal 2016 laienes liikumine Prantsusmaal kõikidele alumiiniumit sisaldavatele vaktsiinidele [19]

Alarmeerivaid teateid leiame ka Kanadast, Uus-Meremaalt, Hispaaniast, Kolumbiast, Hollandist, Iirimaalt ja mujalt riikidest, kus HPV vaktsiin on lülitatud immuniseerimiskavva.

 1. HPV vaktsiini tõsistest kõrvalmõjudest, mida esineb rohkem kui teistel vaktsiinidel, leiab viiteid ka paljudest teadustöödest. [20] [21] [22] [23] Vaatamata sellele, et 12 – 20 aastastel tütarlastel ei ole mingit tõenäosust haigestuda emakakaelavähki, seab sotsiaalministri määruse muudatus nad silmitsi tõsiste eluaegsete autoimmuunhaiguste, ivaliidistavate neurodegeneretiivsete seisundite ja isegi surmaga.
 1. Jaapanis tõusis HPV vaktsiini riikliku soovitamise järel vaktsiiniga seotud sümptomite diagnoosimine plahvatuslikust. Pärast vaktsiini soovitamise lõpetamist diagnoosimine vähenes. [24]

hpv3

 1. Eestis on enamus kõrvaltoimetest registreerimata. Teadaolevalt on Eestis manustatud umbes 30 000 HPV vaktsiini doosi, kuid teatis on esitatud vaid 4 kõrvaltoime juhtumi kohta. Gardasili infolehe andmetel peaks tegelik raskete kõrvaltoimete arv olema 690. Seega on ilmne, et arstid ei ole teadlikud võimalikest vaktsiini kõrvaltoimetest ning ei oska vaktsiinikahjustusi diagnoosida. Samuti välistatakse vaktsiinikahjustusi, mis avalduvad rohkem kui 48 tundi hiljem ning tüdrukuid süüdistatakse probleemide väljamõtlemises.
 1. 10% vaktsineeritutest vajab kiirabi. Kanadas läbiviidud uuring HPV vaktsiini osas leidis, et ligi 10% vaktsineeritud noortest pöördub 42 päeva jooksul pärast vaktsineerimist erakorralise medistsiini osakonda.  Neist 3% olukord oli nii tõsine, et nad vajasid haiglaravi.[25]
 1. HPV vaktsiin võib kahjustada munasarju ning muuta naised viljatuks [26] American Colledge of Pediatricians on avaldanud jaanuaris 2016 artikli, milles tuntakse muret HPV vaktsiini kõrvalmõjust munasarjadele, mis tekitab varast menopausi ja steriilsust. Artiklis tuuakse välja mitu legitiimset põhjust, mille tõttu on põhjust muretseda. Varajast menopausi pärast HPV vaktsiini on kirjeldatud ka teadlaste poolt juhtumi kirjeldustes [27]
 1. HPV vaktsiin võib muuta DNA-d. HPV vaktsiin on esimene vaktsiin, millesse on lisatud geneetiliselt muundatud DNA-d. Vaktsiinis on kasutatud geneetiliselt muundatud viirust imiteerivaid valke, mida teistest vaktsiinidest ei leia.

Milfordi Molekulaarse Laboratooriumi direktor ja patoloog Dr. Sin Hang Lee saatis 2016 aastal WHO globaalse vaktsiiniohutuse nõuandvale kogule avaliku kirja, milles kirjeldab oma laboratoorseid leide HPV vaktsiinides sisalduva HPV L1 geeni DNA kohta ning paljastab ohtlike kõrvalmõjude varjamise kõrgete ametnike kirjavahetuse avaldamisega. [28]

Vaktsiinidega kehasse viidud geneetiliselt muundatud DNA pikaajalised mõjud on aga teaduslike uuringutega katmata, mistõttu võib öelda, et HPV vaktsiini kasutamise näol on tegemist laiaulatusliku eksperimendiga meie tütarde arvel.

 1. Vaktsiinis sisalduva DNA toime inimesele on põhjalikumalt uurimata ning sellel võivad olla pikaajalised tõsised kõrvalmõjud[29] Endise ravimifirma vanemteaduri Dr. Helen Ratajczak hiljutine uuring “Autismi teoreetilised aspektid”[30]  käsitleb probleeme seonduvalt inimkudede süstimisega teisele inimesele.  Selle kohta avaldas CBC News kokkuvõtva artikli  [31]  millest loeme: “Küsimusele – Miks võiks inimese DNA potentsiaalselt põhjustada ajukahjustuse? vastas Ratajczak: “Sest tegemist on inim DNA-ga, mille saajateks on teised inimesed. Kui ühe inimese DNA süstitakse teise inimese kehasse, siis see muutub ja keha tapab ta. Ja see väljendub kõige rohkem aju neuronites. Nüüd on teil keha, mis tapab ajurakke ja mis kujutab endast katkematut põletikku. See ei lõpe, see jätkub läbi terve selle indiviidi elu.””

Laboratoorses uuringus 16 erinevast riigist saadetud HPV vaktsiini ekspemplaridest leiti HPV L1 geeni DNA-d. [32]

 1. Vähirisk aktiveeritakse kui vaktsineeritakse juba HPV-sse nakatunuid. 44,6 % suureneb vähirisk neil vaktsineeritutel, kellel juba on HPV viirus 16 ja 18. [33] TÜ tasuvusuuringus eeldatakse, et 6,3% 12 aastastest tüdrukutest on nakatunud HPV-ga ning samal ajal tuuakse välja, et 70-90% HPV viirusest kaob iseenesest 1-2 aasta jooksul.  ​Seega on 6,3% vaktsineeritud tüdrukute võimalus iseeneslikult terveneda vaktsineerimisega takistatud ning 2,8 % vaktsineeritutest aktiveeritakse risk vähki haigestuda, mida ilma vaktsineerimata ei tekiks. Seetõttu tuleb arvestada juhtumitega, kus noorel naisel tekib emakakaelavähk pärast vaktsineerimist.
 1. Viiruste evolutsiooni käigus võtavad vaktsineerimisega hävitatud tüvede koha teised muteerunud tüved, mis reeglina on nakkavamad ja prevalentsemad kui algne hävitatud tüvi. Sama tendents on jälgitav ka HPV viiruse puhul riikides, kus vaktsineerimine on toimunud juba mõned aastad. Kuigi vaktsineeritavate tüvede levik on küll vähenenud, siis HPV nakkuse üldine levik populatsioonis on suurenenud 3,7% [34]

Viiruste evolutsioon toimub ka teiste vaktsineeritavate hagustega nagu näiteks Haemophilus nakkus, mille vaktsineerimise algusest alates 2005 aastast on nakkuse levik kümnekordistunud[35] vaktsineerimise tõttu tekkinud muteerunud tüvede arvelt ning liikunud ka teistesse vanusegruppidesse kus seda varem kunagi ei olnud. Sama nähtus võib hakata toimuma ka HPV viirusega, millel on üle 100 tüve.

 1. HPV vaktsiinil on võime mõjuda päästikuna närvisüsteemi põletikule ja autoimmuun- reaktsioonidele, mis omakorda mõjutavad käitumist. Sellisele järeldusele jõuti hiirtega tehtud katses. [36]
 1. HPV vaktsiin muudab vastuvõtlikumaks teistele HPV tüvedele. Sellisele järeldusele jõuti 2015 a uurimistöös. [37]
 1. GARDASIL sai müügiloa nii Euroopas kui USA-s korruptiivsel ja ebaeetilisel moel. Ravimifirma Merck tegevus HPV vaktsiini turule toomisel ja propageerimisel on olnud sedavõrd agressiivne ja ebaeetiline, et selle kohta on tehtud mitmeid teadustöid [38] [39] [40] [41] [42] ja dokumentaalfilme [43] .
 1. Vähi ennetamiseks on Bap-test palju tõhusam meetod.  BAP testimisega on saavutatud emakaelavähki suremuse esinemissagedus Eestis 6 juhtu 100 000 kohta. Kui vaktsiini kasutada ilma BAP testimiseta, siis parim tulemus, mida võib saavutada Gardasiliga on 14 juhtu ja Cervarixiga 9,5 juhtu 100 000 naise kohta. [44] Seega on emakakaelavähi ennetamiseks PAP test tõhusam ja ohutum meetod kui vaktsineerimine.
 1. Vaktsineerimisel võib olla hoopis vastupidine tulemus andes vaktsineeritutele võltskindlustunde, mistõttu loobutakse seni tõhusaks osutunud vähiennetusmeetodist BAP testi tegemisest. Võltskindlustunne võib tekkida ka arstidel, kes ei pruugi näha vajadust teha BAP teste naistele, keda on vaktsineeritud.
 1. Ettevaatlikkus on parem strateegia. Euroopa väärtusruumi lahutamatuks osaks on ettevaatusprintsiip[45]. Eriti puudutab see meie tervise, keskkonna ja toiduohutuse teemasid. Ettevaatusprintsiibi keskmes on arusaam, et me ei tee Euroopas selliseid otsuseid, mis põhinevad vastuolulistel teadusuuringutel, mis on lõpuni uurimata või mille osas on tekkinud kahtlusi. Seega paneme südamele, et teadaoleva info põhjal HPV vaktsiini osas, on ettevaatlikkus parim stateegia ning HPV vaktsiin tuleb immuniseerimiskavast välja võtta.

Tuginedes eeltoodule teeme ettepaneku eemaldada  HPV vaktsiin riiklikust vaktsineerimiskavast !

Oleksime väga tänulikud kui leiaksite aega meiega kohtumiseks, et teemat arutada. Kirjaliku vastuse korral ootame vastust igale nummerdatud punktile koos konkreetsete viidetega.

Loodame väga, et saate aru tõstatatud küsimuste tõsidusest ja eelistate kasutada ettevaatlikkuse printsiipi HPV vaktsiini osas otsuste tegemiseks.

Lugupidamisega,

Pille Ilves

juhataja

Eesti Patsientide Esindusühing

pille@epey.ee

Lisa 1 – Emakakaelavähi statistika vanusegruppide lõikes

Lisa 2 – Vaktsiinikahjustuste juhtumite näiteid praktikast

 

Lisa 1

Emakakaelavähi statistika vanusegruppide lõikes:

Haigestumisjuhtude arv 2000-2014

http://pxweb.tai.ee/PXWeb2015/sq/f69fe61a-ac69-4570-84a2-ed9c18135e6d 

Surmajuhtumite arv 1989 – 2016

http://pxweb.tai.ee/PXWeb2015/sq/697d239f-a443-4f78-bd60-dc4c18629e9e

Haigestumus 100 000 elaniku kohta

http://pxweb.tai.ee/PXWeb2015/sq/7d0e72f3-134c-4583-8cdb-581e0dae556e

Surmajuhtumid 100 000 elaniku kohta

http://pxweb.tai.ee/PXWeb2015/sq/392b1e6f-dc04-4476-b5dd-7e22b1f33774

 

 

 

Lisa 2

Vaktsiinikahjustuste juhtumite näiteid praktikast:

Et mõista nii ulatusliku rahulolematuse põhjuseid HPV vaktsiiniga, lisame mõningaid näiteid HPV vaktsiinikahjustuste kohta praktikast:

Dokumentaalfilm HPV vaktsiini järgselt invaliidistunud Taani tüdrukutest   https://vimeo.com/170557906

Dokumentaalfilm invaliidistunud Iiri tüdrukutest

https://www.youtube.com/watch?v=aUB-3kZK-rA&feature=youtu.be

21 aastase Christine surmajuhtum https://www.youtube.com/watch?v=LNoLeu01w3Y

18 aastase Jasmine surmajuhtum    https://www.youtube.com/watch?v=gM117iPkUjc

13 aastase Hollandi tüdruku surm   https://www.youtube.com/watch?v=A2TK7e07Fs8

12 aastane Mia kaelast altpoolt halvatud       http://www.dailymail.co.uk/health/article-4352664/From-aspiring-pop-star-paralysed-just-days.html

13 aastaselt paralüseeritud Colton https://www.youtube.com/watch?v=CHYmb9Hwj4A

Taani tüdruku  talumatu valu ja krambid https://www.youtube.com/watch?v=ajr9l1o5YKw

12 a tüdruku talumatu närvivalu  https://www.youtube.com/watch?v=t5GquxhjDRY

Tüdruk kaotab võime kõndida https://www.youtube.com/watch?v=0gCVCP8BFrU

14 a tüdruku invaliidistumine  https://www.youtube.com/watch?v=VzEgeCw-EAw

Kenzie halvatus https://www.youtube.com/watch?v=pLqnnxlXcRw

14 a Savannah invaliidistumine https://www.youtube.com/watch?v=jr-Qi9UBOYc&t=5s

Noore tüdruku tõmblused, ajukahjustus https://www.youtube.com/watch?v=dgZbwSpf-sc

12 a Georgia invaliidistumine https://www.youtube.com/watch?v=9xjyddfMR5Q

12 a tüdruk jäi ratastooli  https://www.youtube.com/watch?v=qb7YEm4YCMs

18 a Ruby kaelast halvatud http://www.mirror.co.uk/lifestyle/health/schoolgirl-claims-left-paralysed-cervical-10152445

13 a Zara jäi ratastooli http://www.dailymail.co.uk/health/article-4483874/HPV-vaccine-leaves-Cumbria-girl-13-wheelchair-bound.html

12 aastaselt masinate abil elama https://www.facebook.com/ashlie.snyder.7/posts/663484310527631?pnref=story

Noor naine kaotas fertiilsuse https://www.youtube.com/watch?v=xpcEIBrRpmg

Iiri juhtumid ja eksitav info https://www.youtube.com/watch?v=_TewLpt5xzc

Püsivad tervisekahjud ja surmad https://www.youtube.com/watch?v=WCA5haGU6sI

Püsivad tervisekahjud ja surmad https://www.youtube.com/watch?v=hD5TnDtGKYw&t=88s

Paljude UK tüdrukute lood https://www.youtube.com/watch?v=CpaP8_7wRs0

Juhtumid Kanadas  https://www.youtube.com/watch?v=Lq0wgaZzkcE

Veel juhtumeid Kanadast https://www.youtube.com/watch?v=Lq0wgaZzkcE&t=51s

220 juhtumit esindava lapsevanema sõnum https://www.youtube.com/watch?v=jenfrOyeiGw

Mitme tüdruku tunnistused https://www.youtube.com/watch?v=hD5TnDtGKYw

Lingid 38 juhtumi kirjeldusele https://vaccineimpact.com/2017/nurse-claims-daughter-13-was-left-in-wheelchair-with-body-of-little-old-lady-after-suffering-reaction-to-gardasil/

Mitme UK tüdruku invaliidistumine http://www.dailymail.co.uk/news/article-4277866/Teenage-dancer-paralysed-getting-HPV-cancer-jab.html

Invaliidistumised Iirimaal https://www.youtube.com/watch?v=2BpGWoxlNJQ&feature=youtu.be

Rasked kõrvalmõjud Hollandis https://www.youtube.com/watch?v=sHS1kPKjWvE

CNN uudis juhtumitest https://www.youtube.com/watch?v=WCA5haGU6sI&t=119s

Filmi treiler HPV vaktsiini kõrvalmõjudest https://www.youtube.com/watch?v=au2AlCj1YHc

Dokumentaalfilmid probleemidest HPV vaktsiiniga ja korruptsioonist HPV vaktsiini turule tulekul             (vali eesti keelsed subtiitrid):

Vaccines Revealed:                             https://vimeo.com/243255356/1e3946f206

Medicine Under Influence:                https://vimeo.com/239959539/18c7a09b30

[1] http://pxweb.tai.ee/PXWeb2015/sq/f69fe61a-ac69-4570-84a2-ed9c18135e6d

[2] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23016780

[3] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3565961/

[4] TÜ kulutõhususe uuringu lk 5   http://rahvatervis.ut.ee/bitstream/1/6465/6/TTH20_HPV_vaktsiin.pdf

[5] Gardasili infoleht https://www.fda.gov/downloads/BiologicsBloodVaccines/Vaccines/ApprovedProducts/UCM426457.pdf

[6] https://www.fda.gov/downloads/BiologicsBloodVaccines/Vaccines/ApprovedProducts/UCM426457.pdf

[7] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25274229

[8] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28744844

[9] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25872549

[10] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4475239/

[11] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25882168

[12] http://www.medalerts.org/

[13] https://nsnbc.me/2013/07/28/uk-drug-safety-agency-falsified-vaccine-safety-data-for-6-million/

[14] http://www.yakugai.gr.jp/en/topics/topic.php?id=901

[15] http://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art5871674/L%C3%A6ger-Hpv-programmet-ligger-i-ruiner

[16] http://www.medscape.com/viewarticle/854469

[17] http://www.nogracias.eu/2015/06/02/campana-contra-la-vacuna-del-papiloma/

[18] http://www.fmcdinan.org/article-petition-sur-le-gardasil-lire-les-articles-pour-se-faire-une-opinion-123346708.html

[19] https://www.vaccinssansaluminium.org/wp-content/uploads/2016/02/English-presentation.pdf

[20] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27412294

[21] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25872549

[22] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22188159

[23] https://www.leagle.com/decision/infdco20150612900

[24] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28744844

[25] Adverse events following HPV vaccination, Alberta 2006-2014. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26921782

[26] https://nsnbc.me/2013/07/30/gardasil-destroys-girls-ovaries-research-on-ovaries-never-considered/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26425627

[27]      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23902317 (Abstrakt)

http://www.luontaisnetti.fi/hpv/3%20cases%20of%20Primary%20Ovarian%20Failure%20following%20HPVvaccination,%20Am%20J%20Reproductive%20Immunol%202013.pdf  (Täistekst)

[28] http://sanevax.org/wp-content/uploads/2016/01/Allegations-of-Scientific-Misconduct-by-GACVS.pdf

[29] http://www.academicjournals.org/journal/JPHE/article-abstract/C98151247042

[30] http://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/1547691X.2010.545086

[31] http://www.cbsnews.com/news/vaccines-and-autism-a-new-scientific-review/

[32] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23078778

[33] Tabel 17 – https://www.fda.gov/ohrms/dockets/AC/06/briefing/2006-4222B3.pdf

[34] Tabel 4 –  http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2016/02/19/peds.2015-1968

[35] http://pxweb.tai.ee/PXWeb2015/sq/4cd16b45-29c3-4bb7-aee2-4f1bcab9f8b6

[36] https://link.springer.com/article/10.1007/s12026-016-8826-6

[37] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=26046565

[38]  Huvide konfliktist ja andmete moonutamisest Merck tegevuses https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23061593

[39] Kokkuvõte neljast uurimustööst korruptsiooni kohta http://www.greenmedinfo.com/blog/scientists-point-out-corruption-vaccines-promotion

[40] Ravimifirma Merck agressiivse tegevuse kirjeldus HPV vaktsiini müügi ja seadusandjate mõjutamiseks https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3483914/

[41] Moonutatud HPV vaktsiini teadustöödest https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3482043/

[42] Meedia kasutamisest ärihuvides HPV vaktsiini osas https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4514064/

[43] ETV2 näidatud film “Ravimid äri huvides” https://vimeo.com/239959539/18c7a09b30

[44] Merck juhtivteadur Diane Harper: HPV Vaccine Efficacy (MWV52)  https://www.youtube.com/watch?v=th8GXxQpe6U

[45] http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/91173/E83079.pdf