Rahvastiku massvaktsineerimisel ei olnud üldsegi mõju sellele,  kui palju inimesi suri seagrippi. Nii ütleb Svenska Dagbladeti uuring. Vt. http://www.svd.se/nyheter/inrikes/massvaccinering-raddade-sex-liv_6851143.svd

Teatud maades, kus vaktsineeriti vaid mõni protsent rahvastikust, surmajuhtumeid oli sama vähe ja sama oli olukord maades, kus vaktsineeriti palju.

Rootsis suremus oli 0,3, kuid vaktsineeriti 60% rahvastikust.  Saksamaal oli suremus sama, olgugi et vaktsineeriti 8%. Soomes sai seagripivaktsiini  üle 50 protsendi rahvastikust ja suremus oli 0,81 inimest 100 000 elaniku kohta. Austrias oli vaktsineerituid 3%, suremus 0,48 100 000 inimese kohta.

Seagripi vastu vaktsineerimise vajalikkuse arutelu on tõusnud päevakorda pärast seda, kui lastel ja noorukitel ilmnes narkolepsia.