http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12148884

On tõestatud, et kokkupuude pestitsiididega tõstab mitte-Hodgkini lümfoomi ja selle erilise vormi, karvrakkleukeemia riski. Uuring baseerus vähijuhtumite analüüsil. Eriti silmatorkav oli seos herbitsiidi glüfosfaadiga. Just viimase kahe kümnendi jooksul on haigusjuhtude risk tõusnud märgatavalt seoses pestitsiidide ja herbitsiidide massilise kasutamisega taimekasvatuses.