On näidatud, et nendes riikides, kus autism on kõige levinum, on lastel ilmselt palju suurem kokkupuude alumiiniumi sisaldavate vaktsiinidega, eriti 2 kuu vanuselt. Lisaks leiti korrelatsioon  autismi levimuse ja alumiinium-abiaine vahel ja see näib olevat enam väljendunud 3-4 kuu vanuselt. Ei saa teha veel lõplikke järeldusi alumiinium-abiainete ja autismi vahelistest seostest ning käesoleva uuringu tulemused vajavad veel kinnitamist. Kindlasti näitab see teaduslik tõendusmaterjal, et vaktsiini ohutuses ei saa täiendavaid uuringuid tegemata kindel olla. Enne selliste uuringute läbiviimist on ennatlik eitada laste vaktsineerimiste võimalikku mõju  kõrvaltoimena närvisüsteemi pikaajaliste arengu häirete, sh autismi tekkele.

Vt. lähemalt: http://omsj.org/reports/tomljenovic%202011.pdf

Journal of Inorganic Biochemistry

Lucija Tomljenovic, Christopher A. Shaw

a Neural Dynamics Research Group, Department of Ophthalmology and Visual Sciences, University of British Columbia, 828 W. 10th Ave, Vancouver, BC, Canada V5Z 1L8

b Departments of Ophthalmology and Visual Sciences and Experimental Medicine and the Graduate Program in Neuroscience, University of British Columbia, Vancouver, British Columbia, 828 W. 10th Ave, Vancouver, BC, Canada V5Z 1L8

Article history:

Received 22 April 2011

Received in revised form 13 August 2011