Graafikute pealt on näha, kuidas teatud rasked haigused hakkasid vähenema juba kaua kaua aega enne igasuguseid üldisi vaktsineerimis/immuniseerimis programme. See näitab selgelt, et vaktsiinid ei ole olnud vajalikud erinevate nakkushaiguste elimineerimisel.
Loodustohtri kommentaar: rasked haigused on vähenenud seetõttu, et inimestel on paranenud puhta joogivee kättesaadavus ning riigid on välja ehitanud korralikud reoveesüsteemid, sõjad on vähenenud ning seoses sellega psüühiline pinge on vähenenud ning toitumus on paranenud.

Link