Raymond Obomsawin Ph.D. on 2009 aastal avaldanud huvitava uuringu, mis seab kahtluse alla argumendid, mida kasutatakse vaktsiinide mõju põhjendamises. Aga eks igaüks võib oma järeldused teha.

http://genesgreenbook.com/resources/Natural_Infectious_Disease_Declines_Immunization_Effectiveness.pdf

Ja veel, mis räägib pigem vaktsiinide vastu.

On näidatud, et nendes riikides, kus autism on kõige levinum, on lastel ilmselt palju suurem kokkupuude alumiiniumi sisaldavate vaktsiinidega, eriti 2 kuu vanuselt. Lisaks leiti korrelatsioon  autismi levimuse ja alumiinium-abiaine vahel ja see näib olevat enam väljendunud 3-4 kuu vanuselt. Ei saa teha veel lõplikke järeldusi alumiinium-abiainete ja autismi vahelistest seostest ning käesoleva uuringu tulemused vajavad veel kinnitamist. Kindlasti näitab see teaduslik tõendusmaterjal, et vaktsiini ohutuses ei saa täiendavaid uuringuid tegemata kindel olla. Enne selliste uuringute läbiviimist on ennatlik eitada laste vaktsineerimiste võimalikku mõju  kõrvaltoimena närvisüsteemi pikaajaliste arengu häirete, sh autismi tekkele.

Vt. lähemalt: http://omsj.org/reports/tomljenovic%202011.pdf