http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21128261

USAs enim kasutuses olnud herbitsiidi glüfosfaati ja selle peamist lagujääki aminometüülfosfoonhapet on leitud õhus ja vihma veest. Kahe kasvuperioodi vältel koguti õhuosakeste näitusid põllumajanduslikes piirkondades Mississipil ja Iowas, vihmavee testid võeti aga Indianas. Glüfosfaadi esinemissagedus ulatus 60-100% nii õhus kui vihmavees. Teiste herbitsiidide esinemissagedusega võrreldes oli glüfosfaati  kas sama palju või isegi rohkem. Pole teada, kui suurel hulgal glüfosfaati sattus algselt õhku, kuid on välja selgitatud, et umbes 0,7% võrra väheneb seda iga vihmasajuga. Vihmaga ≥ 30 mm uhutakse õhust kuni 97% glüsfosfaati. See kõik sajab maha ja satub põhjavette.